Rik Wouterstuin

Mechelen België

Functieveranderingen

De Rik Wouterstuin ligt ten noorden van de Dijle in het gebied waar in het verleden getijdenstromen vrij spel hadden en er tal van vlieten zijn ontstaan. Achter de woningen van de Rik Woutersstraat ligt een van die vlieten; de Melaan. Deze vliet werd gedempt en in gebruik genomen als parkeerplaats. De verblijfskwaliteit van de ruimte is daardoor verloren gegaan.

 

Kwalitatieve groene ruimten

Mechelen werkt aan het toevoegen van groene ruimten in de binnenstad. Het binnenhof van de Rik Wouterstuin wordt getransformeerd tot een groene ruimte. OKRA combineert de realisatie van de binnentuin met het zichtbaar maken van de verdwenen vliet De Melaan. De tuin wordt een verstilde plek met een zeer groen karakter, ruimte voor verblijf, spelen en een eerbetoon aan de Mechelse kunstenaar Rik Wouters.

 

De nieuwe standaard

De Rik Wouterstuin stelt de nieuwe standaard voor Mechelen wat betreft de inrichting van de groene en blauwe stad van de toekomst, met veel identiteit, ontmoetingsruimte en leefkwaliteit.