Resilient Neighbourhood Model in Khayelitsha

Kaapstad Zuid-Afrika

In de loop der jaren hebben ongecontroleerde stadsuitbreiding en de groei van informele nederzettingen in Zuid-Afrika de kritieke omstandigheden in de townships verergerd. Dit heeft geresulteerd in slechte infrastructuur en sanitaire voorzieningen, alsmede in hoge werkloosheid en criminaliteit. Binnen een dergelijke context zijn de townships kwetsbaar voor catastrofale klimatologische omstandigheden, zoals overstromingen en waterschaarste. Deze uitdagende context vereist een holistisch antwoord dat strategieën op meerdere niveaus kan integreren, waaronder sociale regeneratie, klimaatbestendigheid en gelijke economische kansen. Traditionele top-down stadsplanning is geen effectief instrument gebleken om sociale ongelijkheid te verminderen. Dit geeft ruimte aan meer bottom-up initiatieven, in samenwerking met de lokale bevolking.

Lukhanyo Hub

OKRA heeft de schoolpercelen in de townships aangemerkt als potentiële veilige eilanden en katalysatoren voor stadsvernieuwing. Het eerste proeftuinproject, Lukhanyo Hub, is opgestart in een van de meest problematische townships van Kaapstad, Khayelitsha. Het ongebruikte land van een lokale middelbare school is omgevormd tot veilige hub voor de gemeenschap. Onderwijs, professionele training, betrokkenheid van de lokale bevolking en het genereren van kleinschalige economie en werkgelegenheid zijn de fundamentele pijlers van dit project. Parallel hieraan is een klimaatadaptieve strategie ontwikkeld. Het model van Lukhanyo Hub biedt mogelijkheden om een holistisch systeem te testen en te implementeren dat duurzaam waterbeheer combineert met warmtereductie, en tegelijkertijd gezonde groene ruimten biedt aan leerlingen in een gebied dat gewoonlijk geen enkele kwalitatieve groene openbare ruimte meer heeft. OKRA heeft de ambitie om op de lange termijn een breed netwerk te creëren van veilige hubs in de townships.