Re-think Athens

Athene Griekenland

Verval van de stad
Tientallen jaren van explosieve groei hebben in Athene infrastructurele problemen en een sociaal-culturele onbalans veroorzaakt. Het verval van het stadscentrum is duidelijk zichtbaar en wordt versneld door de moeilijke economische omstandigheden. De stad biedt een gebrekkige levenskwaliteit en kampt met ernstige milieubelasting en een tekort aan groen in de stad.

Een stap vooruit
Het veranderen van het hart van Athene in een hedendaags metropool stadscentrum, vereist een transformatie van de stadsdriehoek in een levendig deel van de stad. OKRA brengt innovatieve ideeën over de klimaatregeling, vermindering van verkeersstromen en programmering van het publieke domein een stap vooruit. Een geïntegreerd ontwerp creëert een veerkrachtige, toegankelijke en levendige stad. Door verbinding te maken met aangrenzende wijken fungeert het projectgebied als katalysator voor de gehele stad. Een nieuwe samenstelling van publieke en semi-publieke ruimtes zullen nieuwe ontwikkelingen bevorderen. Er ontstaat nieuwe openbare ruimte waar mensen van hun dagelijkse omgeving kunnen genieten.

Economische activering
De transformatie van het centrum zal sterk bijdragen tot de verandering van Athene. Het zal het stadsklimaat verbeteren en het gebied economisch te activeren. De verworven ruimte, als gevolg van de transformatie naar een beloopbare stad, zal worden omgevormd tot een levendig, groen en toegankelijk stadshart.