Park of the Floating Gardens

Xiang'he China

7e Ring van Beijing

Door toenemende verstedelijking van het dichtbevolkte Chinese metropolitaan gebied, is er behoefte aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Xiang’he, een tuinstad van ongeveer 700 ha, zal dichtbij de toekomstige zevende ring van Beijing ontwikkeld worden. In de eerste fase van de ontwikkelingen is er ruimte aangewezen voor het aanlegen van een openbaar park. Het gebied beschikt over vele waterbekkens die het restant zijn na intensieve kleiwinning ten behoeve van steenfabrieken.

‘ Park of the Floating Gardens’

OKRA’s innovatieve parkvoorstel transformeert de voormalige kleiputten in een waterpark. De beleving van water op diverse niveaus, het recreatieve gebruik en het duurzame karakter geven het park een sterke identiteit. In totaal bestaat het park voor vijftig tot zeventig procent uit water en draagt het bij aan het waterbeheer en de waterzuivering van de aangrenzende woongebieden.

Bewustwording van water

De beleving van het water is de drager van het plan. De zichtlijnen over het water, het functionele bergen van water en het poëtisch weerspiegelen van lucht en verlichting vergroten de bewustwording van watersystemen in stedelijk gebied.