Lichtenberg park

Landgraaf

Een park voor de wijk

De regio Parkstad Limburg staat als gevolg van een systematisch afnemende bevolkingsomvang voor de vraag hoe om te gaan met leegstand, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de verschillende woonwijken. In de wijk Lichtenberg in Landgraaf worden om deze reden een fors aantal woningen gesloopt en een bescheiden aantal woningen teruggebouwd. Voor gemeente Landgraaf ontwikkelde OKRA samen met bewoners, de woningcorporatie en diverse welzijnsinstellingen het ontwerp voor Stadspark Lichtenberg; een herkenbaar en aantrekkelijk wijkpark als een ontmoetingsplek voor de buurt.

 

Woonkamer

Stadspark Lichtenberg brengt cohesie en verbindt de wijk met het centrum en met het omliggende landschap. Het park is opgevat als een ‘woonkamer’: ruimte voor gebruik en ontmoeting voor iedereen en van alle leeftijden. Hiervoor heeft het park een duidelijke zonering in drukke en rustige delen. Het park is goed toegankelijk voor ouderen en daagt gebruikers uit om meer te bewegen. Een gevarieerde en kleurrijke beplanting brengt versterkt de parksfeer.

 

Voorbeeld in de krimpregio

In het ontwerp zijn alle eisen ten aanzien van routes en bereikbaarheid, het maken van ontmoetingsplekken, een kleurrijk park en een omsloten park in hun onderlinge samenhang ontworpen. Stadspark Lichtenberg is voor de regio Parkstad een voorbeeldproject voor gebiedsopgaven in een krimpregio.