Oasis City

Dubai Verenigde Arabische Emiraten

Oasis City

De snelle groei tot een wereld-metropool heeft Dubai naast welvaart ook veel verkeersproblemen en een watertekort opgeleverd. Door het hete klimaat is het moeilijk een leefbare openbare ruimte te ontwikkelen. Het project Oasis City, waarvoor OKRA Landschapsarchitecten samen met ZJA het winnende ontwerp maakte, moet ertoe bijdragen dat die problemen worden opgelost en Dubai’s toekomst als moderne stad om zaken te doen, te investeren, te recreëren en te wonen, is verzekerd.

 

Groene transformatie

Op twee belangrijke verkeersaders van Dubai Jumeirah Road en Al Wasl Road wordt de doorstroming verbeterd door eenrichtingsverkeer en een tramlijn te introduceren. De verkregen ruimte wordt benut voor bomenrijen, beplanting en paden voor hardlopers en fietsers zodat een groene beschaduwde boulevard ontstaat. Hemelwater dat tijdens piekbuien valt wordt in ondergrondse tanks opgeslagen en in het droge seizoen hergebruikt voor irrigatie. De maatregelen zorgen voor een aangenaam microklimaat waardoor mensen in het extreem warme klimaat van Dubai toch in de openbare ruimte kunnen verblijven.

 

Voor de toekomst van Dubai

Tegenover de verkeersdrukte, de hitte, het asfalt en beton, staat een groene transformatie van het stadscentrum die files doet afnemen, de stad veel beschaduwde, groene openbare ruimtes geeft en een nieuwe relatie tot het water oplevert. Bewoners, bezoekers professionals en toeristen kunnen de ruimte van de stad op een veel prettiger, actievere en gezondere manier delen. Dat versterkt de ervaring van Dubai als een toekomstgerichte, opwindende en comfortabele ontmoetingsplaats met wereldse allure.