Nieuwe Hollandse Waterlinie

Utrecht

Scenario

In opdracht van Projectburo Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft OKRA een ‘recronomisch scenario’ ontwikkeld voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het scenario schetst de kansen voor recreatieve ontwikkelingen die passen bij het hedendaagse verlangen om het landschap intensiever te beleven. Daarbij gaat het om meer dan het traditionele fietsen en wandelen. Hedendaagse leefstijlen zijn zo pluriform, dat er ruimte is voor avontuurlijker vormen van tijdelijke occupatie van de ruimte.

Recreatie en economie op drie niveaus

OKRA definieert drie recreatieve en economische kansen in het linielandschap: specifiek voor het waterrijke gebied tussen Utrecht en Muiden, voor het droge gebied met de forten ten opzichte van Utrecht en het voor het rivierengebied met forten bij de rivieren.

Onderlegger voor Panorama Krayenhoff

Het zuivere thematische scenario maakt zichtbaar hoe het cultuurhistorisch erfgoed levend gehouden kan worden. De studie is gebruikt om Panorama Krayenhoff te schrijven, het perspectief op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als demonstratieproject is in 2004 in opdracht van gemeente Muiden een tentoonstelling op het Muizenfort gemaakt.