Nieuwe Hollandse Waterlinie

Utrecht

Scenario

In opdracht van het Projectburo Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft OKRA het ‘recronomisch scenario’ ontwikkeld, dat de kansen schetst voor vormen van recreatieve ontwikkeling die passen bij hedendaagse verlangens om het landschap te beleven. Daarbij gaat het om verder te denken dan alleen het traditionele fietsen en wandelen. Hedendaagse leefstijlen zijn zo pluriform, dat er ruimte is voor avontuurlijker vormen van tijdelijke occupatie van de ruimte.

 

Recreatie en economie op drie niveaus

De beleving van cultuurhistorie is voor OKRA uitgangspunt voor de kansen tot ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden. Recreatieve mogelijkheden zijn gekoppeld aan economische kansen om de financiering van de cultuurhistorisch waardevolle linie mogelijk te maken. OKRA’s concept definieert drie typen recreatieve en economische kansen in het linielandschap: specifiek voor het waterrijke gebied tussen Utrecht en Muiden, voor het droge gebied met de forten ten opzichte van Utrecht en het voor het rivierengebied met forten bij de rivieren.

 

Onderlegger voor Panorama Krayenhoff

Het zuivere thematische scenario op basis van het landschap maakt zichtbaar hoe het cultuurhistorisch erfgoed levend gehouden kan worden. De studie is gebruikt om Panorama Krayenhoff te schrijven, het perspectief op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als demonstratieproject is in 2004 in opdracht van Gemeente Muiden een tentoonstelling op het Muizenfort gemaakt.