Nieuwbouw EMA – landschappelijk lint

Amsterdam

Integraal ontwerp
Na de aankondiging van de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam werkten verschillende partijen aan de esthetische kwaliteit van het nieuw te bouwen hoofdkantoor op de Zuidas. MVSA Architects was verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp en Fokkema & Partners Architecten voor het interieurontwerp. OKRA landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het landschappelijk lint dat bestaat uit het maaiveld, een daktuin en een groene wand. De raakvlakken tussen architectuur, interieur en landschap vormen een belangrijk uitgangspunt.

Landschappelijk lint
De zakelijke omgeving van de Zuidas en de rigide architectuur van het nieuwe gebouw worden verzacht door een doorlopende groenstructuur die zich als een weelderig lint om en door het gebouw heen beweegt. Het organische patroon, geïnspireerd op het werk van Bridget Riley, komt tot uiting in de afwisseling van groen en verschillende verhardingsvlakken en wordt geaccentueerd door hoogwaardige belijning middels RVS-accentlijnen. Dit zorgvuldig opgebouwde patroon is gebaseerd op de bewegingslijnen van de gebruikers die op een soepele manier om en door het pand worden geleid. De weelderige daktuin en verticale tuin in het atrium volgen het organische patroon van de entree, waarmee buiten en binnen verweven zijn. Ook op de daktuin wordt dit organische patroon doorgezet van binnen naar buiten, waarbij de belijning terugkomt in de vorm van RVS-accentlijnen en verhoogde borderranden.

Functionele blikvangers
Eén van de grootste blikvangers in het landschappelijk lint is de verticale tuin in het atrium van het gebouw. Deze groene wand, met een spectaculaire afmeting van 21 meter breed en maar liefst 60 meter hoog en ingeplant met ruim 52.000 plantjes, verbindt de koffielounge op de 3e verdieping met alle kantoorverdiepingen tot aan de 19e verdieping. De groene wand heeft een driedimensionale sculpturaliteit die de weelderigheid van het landschappelijk lint benadrukt. De wand bestaat uit een combinatie van een mix van beplanting en natuurstenen verharding die de organische belijning volgen. Om een goede groei te waarborgen zijn daglichtlampen aangebracht. Deze zullen gedurende de dag in verschillende scenes branden om de sculptuur tot leven te wekken.

Waterretentie
Met betrekking tot waterretentie worden in het landschapsontwerp voorzieningen toegepast om de waterhuishouding te integreren op het kavel. Het overgrote deel van de benodigde waterretentie vindt plaats onderin het gebouw, in een bufferkelder. Onder de gehele oppervlakte van de daktuin wordt een bufferretentiesysteem ingepast. Beide systemen staan in verbinding met elkaar waardoor het opgevangen water gebruikt wordt voor irrigatie van de daktuin. De waterbuffer op het dak wordt gereguleerd door een slim ‘SmartFlow’-systeem dat neerslag kan voorspellen.

‘Dynamisch samenspel voor uniek groen hart’
(3 september 2019)