Merwedekanaalzone, deelgebied 5

Utrecht

Ontwikkeling Merwedekanaalzone

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Een groot deel van de extra woningen zal gebouwd worden op het Stadseiland. De komende jaren zal er aan het Merwedekanaal een aantrekkelijke stadswijk verrijzen. Hiertoe werkt OKRA nauw samen met de gemeente, stedenbouwkundigen, eigenaren, ontwikkelaars en gebruikers van het gebied. Deelgebied 5 ligt tussen de Balijebrug en Socratesbrug en heeft een grootte van 24 hectare. De Vechtclub XL is een populaire functie die pioniert in het hoofdzakelijk industriële gebied.

 

Gezonde verstedelijking

De principes van de gezonde stad zijn leidend in de ontwikkeling van de wijk. De gunstige locatie in relatie tot het nieuwe centrum van Utrecht maakt van deelgebied 5 een ideale proeftuin voor innovatieve mobiliteitsconcepten. Het watersysteem kan gekoppeld worden aan Park Transwijk. De hoge woningdichtheid vraagt om een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.

 

Groen-blauw raamwerk

Het Merwedekanaalpark en Park Transwijk zorgen voor de groene verankering van de nieuwe stadswijk met zijn omgeving. De Europalaan wordt omgevormd tot een stadse avenue met voldoende ruimte voor openbaar vervoer. Een tramverbinding zal de connectie met het centrum verder verbeteren. Binnen de wijk is er op de ‘backbone’ ruimte voor veel groen en bovendien vormt deze groene corridor de drager van het interne watersysteem en de interne routing voor fietsers en voetgangers. De infiltratiezones dragen bij aan de klimaatbestendigheid van deze ambitieuze wijk.