Voormalig Defensieterrein

Utrecht

Grootschalige ontwikkeling Merwedekanaalzone
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De gemeente Utrecht heeft een stedenbouwkundig masterplan opgesteld voor het voormalige defensieterrein langs het Merwedekanaal, als onderdeel van een grote stadsuitbreiding van 65 hectare met 10.000 woningen. Het voormalige defensieterrein vormt het startpunt van dit ambitieuze project, met 600 woningen, voorzieningen en een aantrekkelijk stadspark. De gunstige ligging, dicht bij het centrum van de stad, de goede verbinding met het Centraal Station en de aanwezigheid van iconische gebouwen met een industrieel karakter maken dit gebied tot een heel waardevolle locatie. Deze kwaliteiten worden in het nieuwe ontwerp van OKRA geïntegreerd.

Gezonde verstedelijking
Het ontwerpvoorstel is gebaseerd op de principes van de gezonde stad: verbondenheid, gelaagdheid, veerkracht, speels en inclusief. Als integraal onderdeel van gezonde verstedelijking is in het gebied volop ruimte voor voetgangers en fietsers en een breed scala aan activiteiten voor alle leeftijden, met sport, spel, vrijetijd en stadslandbouw. De verschillende typologieën in OKRA’s ontwerpvoorstel benadrukken de unieke kwaliteiten van het gebied en bieden een rijk verloop van openbare, semi-openbare en privézones. Een doorlopende route die zich uitstrekt naar de aangrenzende ontwikkelingsgebieden, de ‘promenade’ genoemd, wordt de link tussen de nieuwe wijk en het stadspark langs het Merwedekanaal.

Toekomstbestendig
Om energieneutraal en toekomstbestendig te zijn wordt de nieuwe wijk klimaatadaptief, gebaseerd op de principes van circulariteit en resilience. OKRA heeft een geïntegreerde strategie ontwikkeld voor waterbeheer gekoppeld aan het regionale schaalsysteem, bedoeld om waterretentie te maximaliseren en hergebruik van regenwater te faciliteren. Er is een nieuwe biotoop voor het gebied ontworpen om de biodiversiteit te verrijken en milieuveranderingen als gevolg van de stedelijke uitbreiding te compenseren. Lokale soorten worden op slimme wijze gecombineerd met nieuwe soorten. Dit is gunstig voor een gezond ecosysteem dat minder kwetsbaar is voor plantenziekten.