Meridian Water

Londen Engeland

Metropolitane ontwikkeling

De ontwikkeling van Meridian Water, de grootste ontwikkelingslocatie in het noorden van Londen, is van strategisch belang van de groei van het gebied van Upper Lee Valley, een cruciale schakel binnen de London Stansted Cambridge groeicorridor. De 85 hectare grote locatie wordt een gemengd woonwerkgebied in het aantrekkelijke Lee rivierlandschap. Het totale project van meer dan 10.000 nieuwe woningen en werkgelegenheid voor 6.700 nieuwe banen, gekoppeld aan CrossRail2, heeft grote impact op Noord-Londen.

 

Blauwgroen raamwerk

OKRA ontwikkelt een klimaatbestendig strategie voor Meridian Water, met inbegrip van een blauwgroen raamwerk voor openbare ruimte. Dat verbindt het gebied met groene aders gekoppeld aan verschillende waterwegen door het gebied, de River Lee, het Lee Navigation Canal, de Salmons Brook en Pymmes Brook. Voor het ontwerp in watersensitieve gebieden heeft OKRA een toolbox ontwikkeld die zorgt dat de ontwikkeling van gebied in de Upper Lee Valley een showcase voor de 21e-eeuwse stedenbouw in Londen zal zijn.

 

Contextuele toepassing

In de deeluitwerkingen wordt zichtbaar dat de toolbox voor ‘water sensitive urban design’ in de verschillende zones op contextuele wijze kan worden toegepast, en zal resulteren in een flexibel systeem en diversificatie van het ruimtelijke karakter van de vijf ontwikkelingszones.