Centrum Impuls

Mechelen België

Identiteit van de historische stad

De opkomst van de auto heeft veel middeleeuwse steden in een benarde positie gebracht. De toegenomen infrastructuur heeft het karakter van de straten beroofd en de ruimte geclaimd. Veel historische pleinen zijn in gebruik genomen als parkeerplaats. Ook Mechelen is een historische binnenstad en wordt geconfronteerd met het ruimtegebrek en het verdwijnen van de eigen identiteit.  Doordat de vlieten vroeger gedempt zijn vanwege de volksgezondheid, is de menselijke schaal van de straten en pleinen uit balans. De open ruimtes staan niet in verhouding met de aangrenzende bebouwing.

Impuls voor de stad

OKRA heeft een belangrijke rol gespeeld in het terug brengen van de balans, door de Centrum Impuls te introduceren. Daarmee is Mechelen van een onaantrekkelijke stad in “the place to be”  getransformeerd. De Centrumimpuls bestaat uit afzonderlijke projecten als de Melaan, de Sint Katelijnestraat, De Hoogstraat-Korenmarkt, de Lange Schipstraat, de Zelestraat, Sint Libertus, Donkerlei, de Rik Wouterstuin en de Vlietenmuseum. Door realisatie van deze projecten zijn de voormalige vlieten die in het verleden zijn gedempt, herkenbaar gemaakt. Gezamenlijk hebben de projecten de publieke ruimte van het centrum van Mechelen weer karakter gegeven.

Groene en Blauwe stad

Door het definiëren van ruimtetypen wordt er weer duidelijk onderscheid gemaakt tussen radialen, woonstraten, parken en pleinen. Al deze ingrepen dragen bij aan de transformatie van een stad met een versleten publiek domein naar een groene en blauwe stad van de toekomst. Een stad met veel identiteit, ontmoetingsruimte en leefkwaliteit.