Marina Park

Cork Docklands, Ierland

Voormalig industrieterrein

Zoals vele voormalige industrie steden beschikt de Ierse stad Cork over een groot in onbruik geraakt industrieterrein. Grenzend aan het centrum van de stad en gelegen nabij de rivier ligt een voormalig industrieterrein waarop zich nog relicten bevinden van keuringsstallen, een Gealic sport stadion en een natuurgebied. Tezamen biedt dit een uitdagende context voor het ontwerpen van een samenhangend park.

Flexibel park

In OKRA’s plan speelt het bergen van regenwater een essentiële rol, niet alleen voor het park, maar ook voor de omliggende woongebieden en toekomstige havenontwikkelingen. Door in het park ruimte te creëren voor tijdelijke wateropslag in tijden van extreme regenval en toekomstige zeespiegelstijging wordt een landschappelijke oplossing geboden voor stedelijke veranderingen. Het waterthema vormt de drager van het plan en combineert binnen het park natuurlijke waterrijke gebieden met een evenemententerrein en prettige verblijfsplekken. Het park omringt het gerenoveerde Gaelic sport stadion en hergebruikt structuren van het voormalige veekeuring-terrein.

Water landschap

OKRA’s geïntegreerde benadering van landschap, waterbeheer en culturele erfgoed resulteert in een goed uitgebalanceerd park waarbij de complexiteit van waterberging gebruikt is al een van de belangrijkste kenmerken van het park.