Marina Park

Cork Docklands Ierland

Voormalig industrieterrein

Zoals vele voormalige industriesteden beschikt de stad Cork in Ierland over een groot in onbruik geraakt industrieterrein. Grenzend aan het centrum van de stad en de nabijgelegen rivier ligt een voormalig industrieterrein waar zich relicten bevinden van keuringsstallen, een Gaelic sportstadion en een natuurgebied. Tezamen biedt dit een uitdagende context voor het ontwerpen van een samenhangend park.

Flexibel park

In OKRA’s plan speelt het bergen van regenwater een essentiële rol, niet alleen voor het park, maar ook voor de omliggende woongebieden en toekomstige havenontwikkelingen. Door in het park ruimte te creëren voor tijdelijke wateropslag in tijden van extreme regenval en toekomstige zeespiegelstijging, wordt een landschappelijke oplossing geboden voor stedelijke veranderingen. Het waterthema vormt de drager van het plan en combineert natuurlijke waterrijke gebieden met een evenemententerrein en prettige verblijfsplekken. Het park omringt het gerenoveerde Gaelic sportstadion en in het ontwerp worden structuren van het voormalige veekeuringsterrein hergebruikt.

Water en landschap

OKRA’s geïntegreerde benadering van landschap, waterbeheer en cultureel erfgoed resulteert in een uitgebalanceerd park waar de complexiteit van waterberging gebruikt wordt als een van de belangrijkste kenmerken van het park.