Lange schipstraat

Mechelen België

Breuk in stedelijk weefsel

Mechelen is ontstaan aan de Dijle. De rivier is van groot belang geweest in de ontstaansgeschiedenis van de stad. Ze functioneerde als een belangrijke transportader en er vond veel handel en bedrijvigheid plaats op de oevers. Tegenwoordig vormt de rivier een breuk in het weefsel van de stad, de Lange Schipstraat heeft zich afgekeerd van het water. Tezamen met de versleten inrichting van de straat en het ontbreken van een eigen identiteit vormde dat de aanleiding om De Lange Schipstraat op te knappen.

 Gecurfde tracé

Het tij is inmiddels gekeerd en de stad vind zijn weg terug naar de Dijle. OKRA ontwierp een route welke gekarakteriseerd wordt door het gecurfde tracé dat zijn oorsprong vind in het meanderende verloop van de Dijle en de vlieten. Een continu straatbeeld biedt een rustige basis waaraan twee verbijzonderingen gekoppeld worden. De twee stapelplaatsen zijn nu sterker beleefbaar en functioneren als belangrijke oriëntatiepunten. De vroegere scheepsladingen die op deze stapelplaatsen gestald werden, worden verbeeld middels een grid patroon van boomspiegels, plantvakken en zitobjecten.

Rustpunt

De Lange Schipstraat is weer geactiveerd en de bedrijvigheid is terug langs de oevers van de Dijle. De stapelplaatsen vormen nu een rustpunt in de straat. Passanten kunnen er in de luwte van de stad, in de zon, uitkijken over de Dijle vanonder de oude lindebomen.