Kwaliteitsgids – Utrecht

Utrecht

Systematiek voor kernkwaliteiten

Het Rijk heeft in de Nota Ruimte twintig Nationale Landschappen aangewezen, de meest unieke landschappen van Nederland. De Nota Ruimte formuleert krachtig en bondig wat elk landschap uniek maakt, wat hun kernkwaliteiten zijn. Maar kwaliteiten als “openheid”, “veenweidekarakter” en “samenhangend stelsel” zijn niet direct praktisch toepasbaar. Ze vragen om een uitwerking, een vertaalslag naar de praktijk van alledag.

Breed toepasbaar

In opdracht van de provincie Utrecht heeft OKRA een systematiek ontwikkeld om de kernkwaliteiten uit te werken en deze praktisch inzetbaar te maken. Het resultaat is meer dan alleen een verhandeling over hoe het landschap ontstaan en ontwikkeld is. Het gaat erom hoe je de scherpe analyse kunt inzetten voor verdere beleidsdoeleinden en ontwikkeling. Deze systematiek is inmiddels voor diverse Nationale Landschappen in de provincie toegepast.

Omgaan met de dynamiek in het landschap

Op basis van de in kaart gebrachte dynamiek in Nationale Landschappen, heeft OKRA per landschap ambities en ontwerpprincipes geformuleerd om de kernkwaliteiten te verbeteren. In zes katernen werkt de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen de kernkwaliteiten uit voor de Nationale Landschappen: Groene Hart, Rivierengebied, Arkemheen-Eemland en Waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinies, Stelling van Amsterdam), het Provinciale Landschap Utrechtse Heuvelrug en voor de Gelderse Vallei.