Kustvisie Lelystad

Lelystad

Geworden stad versus geplande stad

Lelystad kent de discrepantie tussen de stad die ze geworden is en de geplande stad voor minimaal 100.000 inwoners als een alternatief voor het gebrek aan ruimte voor bewoners en bedrijven in de Randstad. Ze moet zich nu herpositioneren. Werkgelegenheid blijft achter, het woningaanbod is onevenwichtig en de onevenwichtige bevolkingssamenstelling van Lelystad leidt tot sociale problemen, hoge werkloosheid en criminaliteit. Huidige ‘kernkwaliteiten’ – rust, ruimte, groen, blauw- van Lelystad zijn betekenisloos als ze niet een herkenbare lading krijgen. De opgave is om Lelystad een aantrekkelijke en toeristische stad aan het water te maken.

 

Stad aan het water

OKRA is gevraagd om innovatieve uitdagende, inspirerende en realistische toekomst scenario’s voor de kust van Lelystad te ontwikkelen. OKRA heeft het perspectief geschetst van een landschapsstad, waarbij de kwaliteiten van de omgeving en de stad aan elkaar worden gekoppeld. De bereikbaarheid van het waterfront wordt verbeterd door de realisatie van de A23 en de aanleg van de Hanzelijn. Lelystad opent zijn vizier naar het water toe, een richting waar de jonge en geplande stad lang niet naar heeft uitgekeken. De scenario’s voor het nieuwe waterfront behelzen niet alleen woningbouw, maar tegelijkertijd ook recreatieve mogelijkheden en een ecologisch reservaat in het IJsselmeer.

 

Nieuwe kwaliteiten

De context van Lelystad verandert. Robuuste landschappen vormen een sterke basis van rust en ruimte, die ingezet worden om de stad zich weer naar buiten te laten keren. De heroriëntatie van de stad leidt een nieuwe fase in waarin het negatieve imago van een te verre ligging ten opzichte van de Randstad van zich afschudt en profiteert van de ruimte die nog aanwezig is.