Knooppunt Drechtsteden

Dordrecht

Anonieme snelwegknopen

Diverse snelwegen doorkruisen de Drechtsteden en vormen zo een driehoek die de stedelijke agglomeratie van een grens voorziet. Stad en snelweg gaan nauwelijks een interactie aan. Stichting De STAD heeft, samen met de regio Drechtsteden gevraagd planconcepten voor de snelwegknopen te ontwikkelen voor de toekomstvisie van de regio.

 

Niet bouwen maar groeien

In het ontwerpend onderzoek ‘Landschapsknopen; niet bouwen maar groeien’ zoekt OKRA de potentie van infrastructurele knopen niet in de stedelijke invulling, maar in de beleving van de verschillende landschappen rondom de Drechtsteden. Door landschappen te herstellen of intact te laten tot aan het asfalt ontstaat een sterkere landschapsbeleving. Voor case A16-Sandelingen is een uitwerking gemaakt waarbij het bestaande landschap van kassen en kleinschalige teelt een nieuwe dimensie krijgt door een mix met ‘slow food’, health, recreatie en sport. Oude riviermeanders worden hersteld en leveren zo de grond voor een letterlijk hoogtepunt op de knoop in de vorm van een kegel: een verticaal teeltlandschap.

 

Knooplandschap

Het snelweg landschap biedt kansen om een transitie naar ‘food&health’ knooplandschap door te maken. Binnen het geschetste kader kan dat plaatsvinden door middel van concrete business-cases, lokale initiatieven en het ontwikkelen van een robuust landschapsframe; allen gerelateerd aan de knoop.