Kanaleneiland Centrum

Utrecht

Centrale ligging

Met de bouw van Leidsche Rijn en bedrijvenpark Papendorp is de positie van Kanaleneiland als een naoorlogse wijk aan de stadsrand, veranderd naar een centrale wijk in de stad. Het project As Kanaleneiland, naar stedenbouwkundig ontwerp van Mecanoo Architecten, heeft tot doel deze centrale ligging maximaal te benutten. In opdracht van GEM Kanaleneiland – een combinatie van gemeente Utrecht, Proper Stok en de woningbouwcorporaties Mitros en Portaal – heeft OKRA de openbare ruimte in de verschillende deelgebieden tot definitief ontwerp uitgewerkt.

 

Solide netwerk

OKRA ontwierp een solide openbare ruimte netwerk waarbinnen flexibele ontwikkelingen mogelijk zijn. Het borduurt voort op de systematiek van Kanaleneiland: een stempelstructuur waarin ruimtelijkheid en groenstructuur twee kernkwaliteiten zijn.

 

Levendig stadsdeel

Met de ontwikkeling van het vernieuwingsgebied Kanaleneiland wordt een transformatie nagestreefd van het huidige relatief laagwaardig ingerichte buitenruimte tot een hoogwaardig, levendig stedelijk gebied. Aan de locatie wordt bovendien een aanzienlijk en gevarieerd programma toegevoegd, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een intensief en levendig gebruik van de openbare ruimte.