Jaarbeursplein

Utrecht

Dynamische ontmoetingsplek
Lange tijd is het Jaarbeursplein aan de westzijde van Utrecht Centraal Station beleefd als de achterzijde van het station, louter een doorgangsruimte tussen het station en de Jaarbeurs, een plek zonder noemenswaardige betekenis. Met de aanpak van het stationsgebied is dit fors verbeterd. Het nieuwe Jaarbeursplein vormt thans het grootste stadsplein van Utrecht en is een ontmoetingsplek voor iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in de dynamiek van het hart van Nederland.

Plein XL
Op en rondom het nieuwe Jaarbeursplein is alles extra large. Ook het gebruik van het plein is XL. Het plein is geschikt voor grote stromen voetgangers en grote evenementen. OKRA bedacht het concept om binnen deze XL-omgeving de menselijke maat te vinden, zodat het plein een levendig en sociaal veilig stadsplein is. Lange lage traptreden langs het plein creëren een prettige plek uit de wind en in de zon. De treden geven een heldere zonering tussen voetgangers en fietsers, stenig en groen, transfer en verblijf.

Drijvende kracht
Net als langs de Utrechtse grachten heeft het plein een stevige boombeplanting met een rijke variëteit aan soorten. Het nieuwe Jaarbeursplein zal als grootstedelijke ontmoetingsruimte een belangrijke aanjager zijn voor verdere vastgoedontwikkeling. Voor OKRA is dit, na de Parkkade in Rotterdam, het tweede project waar de proloog van de Tour de France van start is gegaan.