Houtplein

Haarlem

Plein waar stad en park elkaar ontmoeten

Het ontwerp voor het Houtplein in Haarlem is gebaseerd op de visie dat het Houtplein een waardevolle schakelruimte is. Ruimtelijk tussen De Hout en de binnenstad. Maar ook functioneel als entreegebied voor bezoekers van de binnenstad. Leidend voor het ontwerp is het samenbrengen van een sterke groene structuur, doorlopend vanuit de Dreef die het Houtplein met De Hout verbindt, en de binnenstedelijke pleinvloer die als rode loper het Houtplein en de Grote Houtstraat verbindt. De herinrichting van het Houtplein beoogt daarnaast het verenigen van een complexe verkeersruimte met een aangename pleinruimte, die als plek herkenbaar is en gewaardeerd wordt.

Stedelijke schakelfunctie

Dit betekent dat het Houtplein een functioneel en veilig verkeersknooppunt wordt, maar dat bij het vormgeven hiervan ook de ruimtelijke uitgangspunten niet uit het oog verloren worden. Het doel van de herinrichting van het Houtplein is drieledig. Het Houtplein wordt een functioneel en veilig verkeersknooppunt. Het wordt een schakelgebied tussen de binnenstad en De Hout met een passende cultuurhistorische identiteit. En het wordt een binnenstedelijke openbare ruimte met comfort, verblijfskwaliteit en uitstraling.

Een plan voor en met de stad

Samen met stakeholders en bewoners is het ontwerp gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten: een verkeerskundige knip voor autoverkeer tussen het Frederikspark en het Houtplein; een plan op basis van gemaakte afspraken t.b.v. concessie busvervoer t.a.v. reistijden; en planvorming in een open en participatief proces. Het is kortom een plan voor en met de stad.