Hoftuin

Hillegom

Middeleeuws landgoed

De tuin rond het stadhuis van Hillegom is een voormalig middeleeuws landgoed aan de binnenduinrand en de Hillegommerbeek. Het karakter van de Hoftuin is door de jaren vertroebeld geraakt. De oorspronkelijke Engelse landschapstuin is nauwelijks nog herkenbaar. De belangrijkste doelstellingen voor de herinrichting van de Hoftuin zijn het versterken van het historisch en landschappelijk karakter, het verbeteren van de verbindingen met de directe omgeving en het verzachten en vergroenen van het karakter van de tuin.

 

Historisch herstel

OKRA geeft de Hoftuin de allure van de Engelse landschapstuin terug. Het oorspronkelijke padenplan uit 1903 wordt zoveel mogelijk hersteld. Zichtlijnen naar het Hof worden hersteld en de padenstructuur sluit hierbij aan. Het groenareaal wordt uitgebreid richting de Hoofdstraat waar parkeerplaatsen wijken. Een aantal elementen verbijzonderen de tuin. De grasvelden wordt verrijkt met bloemenborders en aan de Hillegommerbeek wordt een aanlegsteiger voor kano’s gemaakt. Tevens vormt de aanlegsteiger een zonnige verblijfsplaats aan het water.

 

Toekomstbestendige tuin

De ingrepen brengen niet alleen een herstel van historische waarden. Het park krijgt meer betekenis voor de Hillegommers en is bestendig voor toekomstig gebruik. De weides kunnen markten en evenementen faciliteren waardoor ook in de toekomst, flexibel parkgebruik mogelijk blijft. De vernieuwing van de Hoftuin maakt onderdeel uit van de centrumvisie voor Hillegom, een plan om het centrum aantrekkelijker en vitaler te maken.