Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Provincie Utrecht

Groene ruggengraat

De Utrechtse Heuvelrug als stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de provincie Utrecht en de Gooi en Vechtstreek in de provincie Noord-Holland. Het biedt de basis voor natuurbehoud, economie, leefbaarheid, woonkwaliteit en recreatie. Eén aaneengesloten groot Nationaal Park is de manier om dit zo duurzaam mogelijk veilig te stellen. OKRA heeft voor het cluster in beeld gebracht welke ruimtelijke ambities de komende 10 jaar prioriteit moeten hebben om de bijzondere natuur, het landschap, de cultuurhistorie en recreatie op de Heuvelrug te behouden en ontwikkelen.

 

Ruimtelijke ambities

Samen met een groot aantal gebiedspartijen, betrokken vrijwilligers en lokale belangen- en gebruikersgroepen zijn drie overkoepelende ambities geformuleerd: het vergroten van de biodiversiteit, het versterken van de kernkwaliteiten en het bieden van passende recreatie. Deze komen voort uit 10 thematische ambities; kwel herstellen, bos en heide ontwikkelen, natuur verbinden, buitenplaatsen beschermen, (pre)historisch landschap in kaart brengen, identiteitsgebieden versterken, beleving vergroten, recreatie faciliteren, recreatief netwerk versterken, zonering verankeren.

 

De stap naar realisatie

De realisatie hiervan vraagt om een nieuwe vorm van samenwerking en nieuwe vormen van financiering. Deze nieuwe beweging zie je gelukkig ontstaan, aldus Janine Caalders, oud-voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nieuwe stijl. Na de ambitiefase wordt een slag gemaakt om de uitkomsten van alle clusters (gebiedsontwikkeling, parkeconomie, governance, marketing & branding) te integreren tot een gezamenlijke gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt onderzocht welke projecten haalbaar zijn en in praktijk kunnen worden gebracht.