Green Community Kreuzberg

Berlijn Duitsland

Stedelijke vitaliteit

De Südliche Friedrichstadt is na de val van de muur van ligging aan de grens van West-Berlijn weer in het midden van de stad gepositioneerd. Tegen de achtergrond van sociaal-economische problemen is een impuls voor de wijk nodig. Het gebied kent een gebrek aan stedelijke vitaliteit, die het leven in steden aantrekkelijk maakt. Tevens is een afrekening nodig met de veelheid aan anonieme ruimte, die nauwelijks bijdraagt aan de kwaliteit van de stad.

 

Activeren van de ruimte

De voorstellen van OKRA voor de transformatie van het 23 hectare grote gebied in Kreuzberg zorgen voor verankering van dit deel van de stad met haar omgeving. OKRA’s interventie behelst verdichting aan de randen, programmering en onderscheid maken tussen openbare en semi-openbare ruimte. De omvorming wordt gerealiseerd door bebouwing toe te voegen en zo het carré tussen Wilhelmstrasse en Lindenstrasse nieuw leven inblaast. Friedrichstrasse zuidelijk van Checkpoint Charlie wordt een levendige boulevard en langs het Landwehrkanal wordt een kanaalpark gemaakt.

 

Dialoog met de bewoners

Bij het planproces is de dialoog met de bevolking gevoerd via een Workshopsverfahren, zodat concepten worden ontwikkeld die voor de langere termijn zullen zorgen voor regeneratie van dit deel van de stad. Het concept vormt de basis voor een later gedetailleerder planningsproces.