Go Cycle: Kingston Station

Kingston Engeland

In Londen is steeds meer aandacht voor het realiseren van goede fietsverbindingen en bijbehorende voorzieningen. OKRA werkte samen met Buro Happold, SWA en Tomato aan de transformatie van de stationsomgeving in Kingston, Londen. Het project maakt deel uit van het Mini-Holland-project waarbij fietsen in Londen wordt gepromoot en beter wordt gefaciliteerd in de openbare ruimte.

In het plan worden oost-west- en noord-zuidverbindingen tot een netwerk verbonden. Een ‘gateway’ bij Kingston Station en een bij Kingston Bridge definiëren de grenzen van het centrum. De plek voor het station wordt een transit-plein, een ‘space of flows’, waar mensen van het station naar het stadscentrum bewegen en van het station naar het busstation. Met de aanleg van een lineair rivierpark haaks op de rivier komt er een betere verbinding tussen station en de rivier de Thames. Daarmee wordt Kingston een voorbeeldproject in het kader van het Mini-Holland-project.