Gastvrije Waaldijk

Een 80-kilometer lange Waalervaring
De dijken op de noordoever van de Waal moeten worden versterkt op basis van urgentie voor waterveiligheid. Daardoor moet ook de weg over de dijk worden vervangen, een mooie kans om de Waaldijk gastvrijer en meer beleefbaar te maken. Op initiatief van de ANWB hebben waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en betrokken gemeenten een plan opgesteld voor de aanleg van een 80-kilometer lange recreatieve route langs de Waal. Win-win!

 

Het verhaal van de Waal
Het doel van het project is het op de kaart zetten van de Waal voor recreatie en toerisme middels een routeontwerp voor de Waaldijk van Nijmegen tot Gorkum. Het verhaal van de Waal is een verhaal over waterveiligheid en over scheepvaartverkeer, met daartussen een rivierpark in ontwikkeling. De inrichting van de vernieuwde Waaldijk moet deze drie verhaallijnen in samenhang vertellen.

 

Gastvrije Waaldijk
Op weg naar een verkeersveilige en recreatieve dijk heeft OKRA een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de hele noordelijke Waaldijkroute, uitgevoerd in vijf afzonderlijke dijkversterkingstrajecten. Ook de wensen van de direct aanwonenden zijn opgenomen in het ontwerp, met bankjes, bloemrijke dijken en uitkijkpunten. Wandelaars, fietsers en snelverkeer zijn welkom op de Gastvrije Waaldijk en in het rivierpark om er met droge voeten samen veilig te kunnen genieten van de natuur en het langsstromende water. Dit is de gastvrije dijk van de toekomst!