Gastvrije Waaldijk

Een 80-kilometer lange Waalervaring
De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. De weg op de dijk zal ook worden vervangen. Dit is een uitgelezen kans om de uitstraling van de dijk een impuls te geven en de beleving te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten: een ‘Gastvrije Waaldijk’.

Het verhaal van de Waal
Het doel van het project is de Waal op de kaart te zetten als voor recreatie en toerisme middels een routeontwerp voor de Waaldijk van Nijmegen tot Gorkum. Het verhaal van de Waal is een verhaal over waterveiligheid en over scheepvaartverkeer, met daartussen een rivierpark in ontwikkeling. De inrichting van de vernieuwde Waaldijk moet deze drie verhaallijnen in samenhang vertellen.

Gastvrije Waaldijk
Op weg naar een verkeersveilige en recreatieve dijk heeft OKRA een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de hele noordelijke Waaldijkroute, uitgevoerd in vijf afzonderlijke dijkversterkingstrajecten. De wensen van de direct aanwonenden zijn opgenomen in het ontwerp, met bankjes, bloemrijke dijken en uitkijkpunten. Wandelaars, fietsers en snelverkeer zijn welkom op de Gastvrije Waaldijk en in het rivierpark om samen veilig te kunnen genieten van de natuur en het langsstromende water. Dit is de gastvrije dijk van de toekomst!