Fortstraat

Mortsel België

De nieuwe Fortstraat
Fort 4 is een van de zeven overblijvende Brialmontforten die in 1860-1864 zijn gebouwd. Het fort wordt beschermd als monument. De stad Mortsel is eigenaar van het fort en heeft sinds 2000 geïnvesteerd in het ontsluiten van het fort en het verbeteren van de relatie met de stadskern, om de kwalitatieve groene ruimte uit te breiden en om de historische gebouwen op te waarderen en dichter bij de stadskern te brengen.

Toegankelijk en doorwaarbaar
Fort 4 was al een bruisende plek waar het goed vertoeven is, toch konden de toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid op sommige plaatsen beter. Ook de rand tussen het fort en de omgeving was niet duidelijk gedefinieerd en er waren weinig visuele relaties tussen beide. Een belangrijke uitdaging was het zoeken naar de juiste balans tussen de recreatieve functie en de rust die uitgaat van het fort en het beschermde milieu voor onder andere de vleermuizen. Om dat evenwicht te verbeteren is een goede relatie tussen bebouwing, buitenruimte, parkeren en groen belangrijk.

Uitnodigende ruimte
Het ontwerp van de Fortstraat is geïnspireerd op het oorspronkelijke militaire plan. De strakke lijnen en de suggestie van de voormalige fortvijver door de wadi’s refereren hiernaar. Pleinvormige ruimtes markeren de verschillende toegangen naar het fort en zorgen voor een uitnodigend karakter. Een breed wandel- en fietspad accentueert de overgang van het buitenglacis naar de fortgracht. In het plan is een duurzaamheidsambitie geïntegreerd door hemelwater af te koppelen. Het oppervlaktewater wordt via een open afwateringselement verzameld in een wadi waarna het gezuiverd wordt en indien nodig vertraagd wordt afgevoerd naar het regenwaterriool.