Cycling for all

Oslo Noorwegen

Fietscompetitie

De stad Oslo heeft de ambitie om een top regio te worden voor fietsers, terwijl nu een laag percentage van de stedelijke verplaatsingen per fiets gebeurt. Ook buiten de lange en koude winters is ,fietsen door het centrum van Oslo, niet erg aantrekkelijk. Om dit radicaal te veranderen schreven innovatiecentrum ‘Futurebuilt’ en de stad Oslo een ideeënprijsvraag uit.

Toegankelijkheid voor iedereen

In plaats van slechts te focussen op de fietsers koos het team voor een integrale aanpak.  Door te kijken naar de autobewegingen, parkeerstrategieën en openbaar vervoer wist OKRA de ambitieuze doelstellingen van de competitie waar te maken. Het resultaat moet niet alleen een fietsvriendelijk centrum zijn, maar een centrum dat voor iedereen toegankelijk is!

Individuele routes

Het plan benadert de problematiek vanuit het gehele centrum, maar ook vanuit de individuele gebruiker. Met een onderzoekende houding wordt antwoord gezocht op de volgende vragen: Wat zijn omstandigheden waarbij je automatisch voor de fiets kiest? Hoe bouw je een gezonde relatie op tussen die individuele keuzes en wensen ten opzichte van het algehele verkeerssysteem. Het prijswinnende ontwerp van OKRA laat zien dat je enkel met een integrale aanpak van alle vervoersstromen het gewenste doel bereikt.