Expo

Gent België

Nieuw beeldmerk

Een nieuw stadsdeel ‘the Loop’ rond beurs- en evenementencentrum Flanders Expo zal de komende jaren het resultaat zijn als gevolg van een transformatieproces, bedoeld om het gebied te verdichten, de semi-snelweg van de Pégaudlaan te overkluizen en een sterkere identiteit als woon-, werk- en retailgebied te generen. Het publiek domein op het huidige Expo-terrein vraagt om een krachtige identiteit, dat past in een gebied met grote gebouwen, stevige infrastructuur gekoppeld aan ruim drieduizend gebouwde parkeerplaatsen en massaal gebruik.

 

Dynamiek in het publiek domein

In de visie van OKRA wordt het publiek domein onderverdeeld in herkenbare eenheden met een eigen sfeer en dynamiek voor het retailgebied, het voorplein bij de expo en de avenue in het werkgebied. Een sterke groen- en waterstructuur bieden het raamwerk voor de grootschalige eenheden. De dynamiek van het komen en gaan van mensen en auto’s wordt geaccommodeerd door een openbare ruimte met voldoende laadvermogen, en dat tegelijkertijd attractiviteit biedt als er weinig mensen zijn.

 

Periferie biedt nieuwe stedelijkheid

De door OKRA opgestelde visie en gemaakte uitwerkingen bieden het kader voor kwaliteit van de ontwikkeling. Ook al ligt het gebied aan de rand van de stad, ze krijgt kwaliteiten die horen bij nieuwe stedelijkheid. Vooral omdat de ontwikkeling met grote eenheden plaatsvindt en betrekkelijk langzaam gaat, bieden de kaders helderheid voor de lange termijn.