Ejby Campus

Glostrup Denemarken

Bedrijventerrein

Ejby Glostrup, een bedrijventerrein aan de stadsrand van Kopenhagen, is uitstekend verbonden met het stadscentrum door de ligging aan uitvalswegen en aan het omliggende landschap. Net als op veel van dit soort bedrijventerreinen is het er rustig en is er veel openbaar groen. Eigenlijk een perfecte plaats om te wonen en te recreëren. Het probleem is dat er alleen maar bedrijven zijn. Er zijn geen winkels, geen voorzieningen en de openbare ruimte is onaantrekkelijk om te verblijven.

Geleidelijke transformatie

In de visie ‘Ejby Campus’ heeft OKRA een geleidelijke transformatie van een bedrijventerrein tot parkachtige campus geïntroduceerd. Door de komst van een lightrailverbinding naar het centrum van Kopenhagen ontstaan kansen voor een nieuwe ontwikkeling. De bouw van woningen en winkels in deze eerste fase is de juiste kick-start voor de differentiatie van de Ejby Campus. Tegelijkertijd wordt de regelgeving voor bestaande percelen verruimd. Hierdoor kunnen bestaande stakeholders uitbreiden en publieksgerichte functies ontwikkelen. In ruil dienen ze een deel van hun terrein open te stellen en aantrekkelijk te maken voor publiek.

Voorbeeld

Het masterplan geeft sturing aan de te bouwen volumes en de ontwikkeling van een levendig park met aantrekkelijke verblijfsruimtes. Door de combinatie van planning en participatie wordt het plan als voorbeeld gezien voor de transformatie van bedrijventerreinen.