Stationsgebied Eindhoven

Eindhoven

Een nieuw stadsbeeld

Eindhoven presenteert zichzelf al lange tijd als Brainportstad. De concepten van Technology-Design-Knowledge [TDK] zijn de drijfveren voor de ontwikkeling van het nieuwe stationsgebied. De voorgestelde nieuwe torens ontworpen door OMA tonen het merk van de stad als een internationale bestemming voor design en innovatie. De strategie voor de openbare ruimte sluit hierbij aan en bouwt voort op de kennis van de adaptieve en slimme stad. Door de mobiliteit in het stationsgebied te reorganiseren, worden nieuwe typologieën van openbare ruimte geïntroduceerd die zich aanpassen aan de behoeften van de stad en zijn bewoners, maar ook inspelen op de huidige uitdagingen door de klimaatverandering.


Hartelijk welkom

De omgeving van het stationsgebied wordt omgevormd tot een levendig publiek hart, dat het station met het stadscentrum verbindt. Het stationsplein fungeert als een nieuwe groene ontmoetingsplaats die mogelijkheden biedt om te vergaderen, te zitten en te ontspannen, terwijl grote voetgangersstromen in goede banen worden geleid. Een nieuw bos verijst in de voormalige verkeersruimte en verbindt het station met de grotere natuurlijke structuren van de stad. De stedelijke boulevard tussen de gebouwen wordt een aanpasbare openbare ruimte die het ‘plein van de 21e eeuw’ definieert: een gelaagde openbare ruimte waarin flexibel gebruik (dagelijks gebruik versus grote evenementen) en klimaatadaptieve systemen voor verwarming, koeling en waterbeheer worden geïntegreerd.


Een geïntegreerde blauwe strategie

Het blootleggen van het voormalige riviertje de Gender als een artificieel open watersysteem geeft vorm aan de ambitie aan om het water terug te brengen in het openbare domein door middel van een reeks vijvers, nevelfonteinen en stroomkanalen. Al deze componenten vormen een geïntegreerde strategie voor het opvangen van regenwater, het zuiveren ervan door zichtbare functies in de openbare ruimte, het bufferen voor droge perioden en uiteindelijk weer vrijgeven aan de stedelijke rivieren.