Ecoquartier du Basroch

Grande-Synthe Frankrijk

Wonen in de natuur

De ontwikkeling van de nieuwe eco-wijk in Grande Synthe moet voorzien in collectief wonen in een hechte relatie met natuur en kent hoge ambities op het gebied van energiegebruik. Om de bestaande natuur zo veel mogelijk te sparen en het als een kwaliteit te benutten zijn de gebouwen zoveel mogelijk in het hart van de plek gesitueerd. De ontsluiting wordt mogelijk gemaakt door een simpele oplossing waarbij auto’s, voetgangers en fietsers de weg delen.

 

Samen leven

Om het samen leven in een eco-wijk te bevorderen en bij te dragen aan een wijkeconomie wordt voorzien in gezamenlijke ruimtes en gemeenschappelijk tuinen. Tevens is er autodelen en gemeenschappelijk gebruik van werkplaatsen verbonden met de collectieve huisvesting. Om redenen van de sociale mix van de buurt zijn de wooneenheden verdeeld in buurten van 100 tot 200 woningen.

 

Duurzaam wonen

Midden in het groene en blauwe hart van Grande Synthe zet de wijk Baroch een sterke ecologische standaard neer door uitzonderlijk mobiliteitsbeheer, flexibele fasering en de bescherming en ontwikkeling van de biodiversiteit van de plek. Door het gebruik van materialen die duurzaam, hernieuwbaar en recyclebaar zijn en door innovatief waterbeheer en locale energieproductie wordt de wijk met een positieve energie balans gerealiseerd.