Ecogardens

Xi'an China

Waterbeheer

De Xi’an Garden Show 2011 biedt kansen om innovatieve ideeën te presenteren binnen een miniatuur landschap. OKRA verzorgd de Nederlandse inzending en richt zich op de uitdagingen die zich voordoen in het deltalandschap. Het onderzoeken naar een integrale oplossing omtrent klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en stedelijke groei. Het vasthouden en filteren van water binnen de stadsgrenzen is onderdeel van het landschappelijk waterbeheer.

Mens en natuur

De demotuin van OKRA toont meer dan gecontroleerd landschap; het representeert de hedendaagse relatie tussen mens en natuur. Het richt zich op de symbiose tussen consumtie en productie, tussen dynamiek en rust. De Eco-garden vertegenwoordigt het idee dat toekomstige stedelijke groene ruimten zullen worden gekoppeld aan duurzaam waterbeheer, een gezonde energiecyclus, recycling, afval en voedingsstoffen. De tuin genereert energie en richt zich op het creëren van publiek bewustzijn over waterbeheer en watersystemen.

Life cycles

Innovatieve teelttechnieken worden in de tuin gedemonstreerd om de mogelijkheden van duurzame stedelijke landbouw te tonen. Het verbouwen van gewassen behoeft een verbinding met de cyclus van voedingsstoffen, water en energie. Duurzame technologie volgt het principe van een gesloten kringloop. Door middel van een kunstmatig systeem wordt balans en harmonie verkregen met de natuur. Zo wordt er inzicht geboden in hoe een landschap functioneert.