Donkerlei

Mechelen België

Leefbaarheid

De wijk Donkerlei is een dichtbevolkte wijk. Geparkeerde auto’s bepalen er het straatbeeld en men kan zich er moeilijk oriënteren. Het gebrek aan ontmoetingsplekken en beplanting komt de leefbaarheid van de wijk niet ten goede. De Stad Mechelen ziet daarom noodzaak om het publieke domein van Donkerlei nieuw leven in te blazen.

Herstellen van de balans

OKRA ’s strategie zet in op het herstellen van de balans; meer ruimte voor voetgangers, creëren van verblijfskwaliteit en verbeteren van de oriëntatie.
Beplanting speelt daar in een belangrijke rol. Door onderscheid te maken in boomtypologie en verschillende soorten aan te planten heeft elke straat nu zijn eigen karakter.  Bredere voetpaden maken dat voetgangers belangrijkere verkeersdeelnemers worden. De straathoeken zijn ingericht om te ontmoeten. Centraal in de woonwijk is ruimte verkregen voor een buurtpark; ingericht voor jong en oud met mogelijkheden te ontmoeten, sporten en spelen.

Vriendelijke woonomgeving

De ingreep van OKRA heeft de leefbaarheid in de Donkerlei sterk verbeterd, de beplanting maakt de straten herkenbaar waardoor oriënteren veel eenvoudiger is. De inwoners voelen zich meer verbonden met hun woonomgeving en worden uitgenodigd tot ontmoetingen buitenhuis.