De Oude Melaan

Mechelen België

Door vlieten verbonden

De Mechelse vlieten zijn oude rivierarmen en bijrivieren van de Dijle die door verzanding zijn versmald. Omwille van de stank en hygiëne zijn de vlieten waarlangs men straten legde en huizen bouwde begin vorige eeuw overwelfd of gedempt. Hierdoor is de maatverhouding van de straten vaak niet meer aanwezig en is niet duidelijk waarom veel gebouwen met de achterzijde naar de straat staan.

Maat en schaal

Door de Oude Melaan en andere vlieten te reconstrueren bracht OKRA de verhouding tussen maat en schaal terug in het stadsbeeld. De asymmetrische ligging van de oorspronkelijke vliet zorgt voor een bijzondere ruimteverdeling. Door middel van een hoogteverschil wordt er onderscheid gemaakt tussen de doorgaande weg en de verblijfszone aan het water. Delen van de oude kademuren zijn opnieuw gebruikt als rand van de vliet er is ruimte voor aangenaam verblijf. De vliet heeft een groen karakter, wat de biodiversiteit in de stad ten goede komt. De vliet herstelt het historische karakter van de binnenstad, buffert regenwater, zorgt voor verkoeling in de zomer en is een waardevolle toevoeging aan de leefkwaliteit en beleving in de binnenstad.

Water Resilient Cities

Het herstel van de Oude Melaan maakt deel uit van het Europese Water Resilient Cities-project. In 2019 sleepte OKRA de Water Resilient Cities Award in de wacht voor de klimaatadaptieve inrichting van het centrum van Nijverdal.