De Melaan

Mechelen, België

Door vlieten verbonden

Doordat het waternetwerk van de Dijle de hele historische binnenstad bestrijkt, zijn Mechelen en water onlosmakelijk met elkaar verbonden. De smalle wateren waarlangs men straten legde en huizen bouwde, noemt men vlieten. Deze vlieten zijn oude rivierarmen en bijrivieren die door verzanding zijn versmald. Omwille van gezondheidsredenen en stankoverlast zijn deze vlieten in het begin van de 20e eeuw allemaal overwelfd of gedempt. Ten gevolge daarvan is maatverhouding van de straat niet meer aanwezig. Het is niet meer duidelijk waarom het profiel zo breed is of waarom een groot deel van de gebouwen met haar achterzijde naar de straat staan. Kortom; de logica van de plek is niet meer aanwezig.

 Maat en schaal

OKRA bracht de verhouding tussen maat en schaal terug door de vliet te reconstrueren. De asymmetrische ligging van de oorspronkelijke vliet zorgt voor een bijzondere ruimteverdeling. Door middel van een hoogteverschil wordt er onderscheid gemaakt tussen de doorgaande weg en de verblijfszone aan het water.

Nieuw ingerichte Melaan

De historische loop van het water bepaalt nu de sfeer. Er is ruimte voor verblijf en de oude kademuren zijn opnieuw gebruikt als rand van de Vliet. De nieuw ingerichte Melaan heeft een heldere indeling die uitnodigt tot verblijven en verpozen.