Cutty Sark Gardens

Londen Engeland

Mayor Great Spaces

Cutty Sark Gardens is een van de sleutelprojecten in de Londense aanpak voor openbare ruimte, de Mayor’s Great Spaces, De geschiedenis van Cutty Sark gardens is voelbaar op de plek en herinnert aan de rijke historie van de internationale vaart. Met de Olympische Spelen in het vooruitzicht was de opgave de verwaarloosde ruimte, met moeizame overgangen naar de omgeving te transformeren in een toeristische trekpleister en een poort naar andere bestemmingen. Het is zaak om de vergeten kwaliteiten van plek aan de rivier terug te vinden en het plein opnieuw aan de kern Greenwich te hechten.

Plein van eb en vloed

Met het plan ‘Tidal tectonics’ introduceert OKRA een plein van eb en vloed, reagerend op de stromen van mensen: rustig in de vroege uren en met een groot aantal bezoekers tijdens vakanties. Mensen komen er, verblijven er of passeren. Het idee van getijdenplein is gebaseerd op flexibiliteit en het verbinden van grootschalige open ruimten met kleinschalige besloten ruimten. Om de sfeer van de rivier beleefbaar te maken, kent het plan van OKRA een gradiënt met een opeenvolging van sferen. Op een vanzelfsprekende manier zorgt het tektonisch landschap er voor dat hoogteverschillen overbrugd worden en een balkon aan de rivier gecreëerd wordt.

Cruciale schakel

Londen heeft er een prominent plein aan de Thames bij gekregen, die een cruciale schakel vormt in groene route langs de rivier. Vergezichten op het industriële erfgoed, de nieuwe skyline en de verbinding met het hart van Greenwich zijn belangrijke toegevoegde waarden. Het nieuwe plein is een demonstratie van hoe hedendaagse ruimtes kunnen zorgen voor levendigheid, maar ook het groene decor bieden voor de 21e eeuwse stad.