CHALLENGE 2070: Het havenlandschap als deltalab

Rotterdam

Landschap van zee, kust en haven

Deregulering en decentralisatie leiden tot de verschuiving van de zorg voor het landschap naar lagere overheden. Het vormt de aanleiding voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) voor het schrijven van een advies over de rol van de overheid in een veranderend landschap. Als onderdeel van dit advies schreef OKRA een visie voor het havenlandschap in Rotterdam. Een plek waar de ontwerpvraagstukken van energie, klimaat en water samenkomen in het landschap van zee, kust en haven. Cruciaal is de transitie van een veranderende relatie tussen stad, land en haven, waar de kringlopen van water, voedsel, grondstoffen en kennis in een nieuw daglicht komen te staan.

 

Post-fossiele landschappen

Het havenlandschap is onderhevig aan grote bewegingen, zoals eindigheid van grondstoffen, verdergaande verstedelijking en verdere vergrijzing. Het denken in kringlopen heeft de plaats ingenomen van lineariteit. Het gebruik van grondstoffen maakt de omslag naar hergebruik. En de transitie van fossiele energie naar duurzame energie wordt gemaakt. In de overkoepelende visie van OKRA voor 2070 worden daarmee een aantal bijzondere landschappen aan Nederland teruggegeven. Post-fossiele landschappen die als productief, recreatief en ecologisch deltalab kunnen gaan functioneren.

 

Een in de omgeving geïntegreerd landschap

Gericht op de verschillende kwaliteiten van de bestaande haven herkennen we in de visie drie componenten: de Zeehaven, Distributiehaven en de Kennishaven. Met de ‘Zeehaven’ maakt Rotterdam de sprong zeewaarts en blijft het in de race als mondiaal competitieve hub. In de ‘Distributiehaven’ worden productiestromen, recreatie en ecologie gekoppeld en krijgt de haven meer betekenis voor de regio en vice versa. Met de ‘Kennishaven’ groeit de relatie tussen stad en haven tot een technologie gedreven, hoogwaardige woon- en werkomgeving.

De haven ontwikkelt zich daarmee tot landschap met een sterke rol voor Rotterdam, de regio en Nederland.