Catharina Amaliapark

Apeldoorn

Parkeerplaats wordt park genoemd

Het Brinkpark in Apeldoorn was, anders dan de naam doet vermoeden, helemaal geen park. Het was zo evident dat zelfs de stadsplattegrond van Apeldoorn de ruimte niet als park aangaf. De ruimte werd gedomineerd door geparkeerde auto’s en bussen. De opgave was om van deze ruimte weer een park te maken met voorzieningen voor verschillende soorten gebruikers en tegelijkertijd in de parkeerbehoefte te voorzien met de bouw van een ondergrondse parkeergarage, ontworpen door ZJA.

De Grift

Ondanks de uitstraling heeft de ruimte potentie om te transformeren tot een aantrekkelijke groene entree van de binnenstad. OKRA heeft een groene verovering van de ruimte tot stand gebracht door reductie van infrastructuur en het maximaliseren van beplanting. Het resultaat is een prachtig groen stadspark dat een artificieel beeld oproept van een Veluws beekdal. De grift, een waardevolle beek, is bovengronds gebracht en vormt de inspiratie voor de vormgeving van het park. In het kunstmatige beekdallandschap zijn stenige verblijfsplekken ingekerfd.

Koninklijke allure

In juli 2013 is het Brinkpark omgedoopt tot Catharina Amaliapark, naar de kroonprinses, waarmee recht wordt gedaan aan het nieuwe kroonjuweel van de stad. Apeldoorn is niet alleen een stadspark rijker, de verbintenis met het oorspronkelijke landschap is versterkt doordat een cruciale schakel in het bekensysteem op een prominente manier wordt gepresenteerd. Voor andere steden is de combinatie van ondergrondse parkeergarage, park en watersysteem een voorbeeld hoe negatieve stedelijke ruimte omgevormd kan worden tot een aangename en betekenisvolle groene ruimte.