Catharina Amaliapark

Apeldoorn

Parkeerplaats wordt park genoemd

Het Brinkpark betrof, anders dan de naam deed denken, helemaal geen park. Het was zo evident dat zelfs de stadsplattegrond van Apeldoorn, de ruimte niet als park aangaf. De ruimte werd gedomineerd door geparkeerde auto’s en bussen. De opgave is om de ruimte weer park te maken met voorzieningen voor verschillende soorten gebruikers en tegelijkertijd in de parkeerbehoefte te voorzien door de bouw van een ondergrondse parkeergarage.

 De Grift

Ondanks de uitstraling heeft de ruimte potentie om te transformeren tot een aantrekkelijke groene entree van de binnenstad. OKRA zet een groene verovering van de ruimte in gang door reductie van infrastructuur en het maximaliseren van beplanting. Het resultaat is een groen stadspark dat een artificieel beeld oproept van een Veluws beekdal. De grift, een waardevolle beek, is bovengronds teruggebracht en de aanleiding voor de vormgeving van het park. In het kunstmatige beekdallandschap zijn stenige, verblijfsplekken ingekerfd.

Koninklijke allure

In juli 2013 is het Brinkpark omgedoopt tot Catharina Amaliapark, naar de kroonprinses, daarmee recht doend aan het nieuwe kroonjuweel van de stad. Apeldoorn is niet alleen een stadspark rijker, de verbintenis met het oorspronkelijke landschap is versterkt doordat een cruciale schakel in het bekensysteem zich op een prominente manier presenteert. Voor andere steden is de combinatie van ondergrondse parkeergarage, park en watersysteem is een voorbeeld hoe negatieve stedelijke ruimte omgevormd kan worden naar betekenisvolle plek.