Buurtschap Crailo

Hilversum

Vooruitstrevend energiepositief en circulair Crailo

Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap met ongeveer 600 woningen, ruimte voor bedrijven en nieuwe natuur. Met elementen als het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’ maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar van de betrokken gemeentes.

Circulair bouwen
Het stedenbouwkundig- en landschapsplan bevat buurthubs en een poortgebouw. De nieuwe Laan van Crailo voor langzaam verkeer verbindt de deelgebieden met elkaar en is voor de fauna een noodzakelijke passage. De Spiegelhorst, het grootste gebouw op het terrein, wordt niet gesloopt maar wordt als voorbeeld van circulair bouwen ontwikkeld en biedt ruimte voor wonen en werken. Het voormalige exercitieterrein behoudt een campusachtige opzet met de bestaande gebouwen en nieuwbouw en krijgt aansluiting op de Bussummerheide. Vanaf de entree is er zicht op deze open ruimte.

Het Rad van Crailo
Het ontwerpteam ontwikkelde op basis van de vijf pijlers uit het ambitiedocument en de twaalf thema’s in de Aanpak duurzaam GWW het ‘Rad van Crailo’, om te waarborgen dat duurzaamheid bij elke stap in het ontwerpproces een hoofdrol speelde. Met behulp van dit concept is samen met betrokkenen en deskundigen voor de duurzaamheid gekozen met focus op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Het team sprak ook uitgebreid met belanghebbenden en stakeholders tijdens de Open Crailodagen die ongeveer 800 bezoekers trokken.