Boulevard de Wielingen

Cadzand-Bad

Herpositionering langs de kust

De noodzaak van kustversterking en impuls voor de openbare ruimte betekent voor Cadzand-Bad een herpositionering langs de kust. Met de ontwikkeling van de badplaats schudt Cadzand-Bad het imago van een ingeslapen badplaats van zich af. Economische noodzaak tot het jaarrond functioneren van de badplaats betekent ook dat de kuststrook in een vernieuwd perspectief komt te staan.

 

Maritiem balkon, duinboulevard en boulevard

Met de plannen van OKRA wordt de badplaats met de zee verbonden en de duinsfeer in de badplaats versterkt. Een balkon aan zee wordt gecreëerd door de openbare ruimte achter de dijk op te hogen en te verbinden aan een nieuw aan te leggen jachthaven. In het verbrede duin wordt een route langs de zee met bijzondere plekken gecreëerd. De huidige Boulevard De Wielingen wordt omgevormd tot een groene verblijfsboulevard.

 

Badplaats met allure

Langs de Zeeuws Vlaamse kust wordt Cadzand-Bad een badplaats met allure. De sleutel voor succes ligt in het goed verbinden van de boulevard met haar omgeving. Met de verdere ontwikkeling van de badplaats wordt de duinsfeer voelbaar in de badplaats en het beleven van het duin nog meer een kwaliteit dan nu het geval is.