Bleizo Business park

Zoetermeer

Multimodaal vervoersknooppunt

In de gebiedontwikkeling Bleizo werken de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam samen aan de ontwikkeling van een nieuw regionaal en multimodaal vervoersknooppunt. Door direct bij het station het grondgebruik te intensiveren wordt een optimale stedelijke koppeling verkregen tussen vervoer, agro- en foodsector, wonen, winkelen en indoor-recreatie in het vrijetijdslandschap van het groene hart.

 

Visuele eenheid

OKRA staat in voor het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp, het beeldkwaliteitplan en het ontwerp van de openbare ruimte. In het ontwerp verbinden een vijftal assen de stad met het landschap van de Rottezoom. De realisatie van een aantrekkelijk publiek domein met ruimte voor natuurontwikkeling, recreatief medegebruik en leisure in de vorm van sport, energy en nature experience is een belangrijk element om visuele eenheid en ruimtelijke samenhang te creëren.

 

Clean technology

Bleizo onderscheidt zich met een duurzaam ontwerp voor het water- en groensysteem. We gaan zorgvuldig om met grondstoffen en maken optimaal gebruik van licht, water, warmte en wind. Het ontwerp voor de infrastructuur van Bleizo speelt slim in op toekomstige mobiliteitsontwikkelingen. De hier te vestigen bedrijven en lopen voorop in de ontwikkeling van clean technology. Concrete voorbeelden zijn wind- en zonne-energie, afkoppeling van regenwater, verantwoord materiaalgebruik en het ontwikkelen van zelfvoorzienende systemen.