Bispebjerg Health Park

Kopenhagen Denemarken

Healing environment

Het aanleiding voor deze meervoudige opdracht was de noodzaak om het monumentale ziekenhuiscomplex Bispebjerg ingrijpend te moderniseren en uit te breiden. De toekomstige ‘healing environment’ moet recht doen aan de historische kwaliteiten van de campus en tegelijkertijd voldoen aan de eisen die de moderne gezondheidszorg stelt.

Genezen omringd door groen

In het voorstel wordt aan de bestaande symmetrische stedenbouwkundige structuur een tweede hoofdas toegevoegd. Deze dwarsas vormt de interne organisatie van de voorgestelde nieuwbouw. Door nieuwe publieke ruimtes en patios direct gekoppeld aan deze hoofdas, brengt het plan van OKRA de heilzame werking van groen zo dicht mogelijk bij patiënten en bezoekers. Zo ontstaat als het ware een inverse van het historische complex van losse paviljoens in een groene ruimte. Het bestaande betekenisloze groen wordt omgevormd tot thematische tuinen die functioneel steeds gekoppeld zijn aan het naastgelegen paviljoen. steeds gericht op het individuele contact van patiënten met groen. Aan de straatzijde van de voorgestelde nieuwbouw is een overzichtelijke voorruimte ontworpen rondom een grote vijver, waar al het dakwater verzameld kan worden ten behoeve van hergebruik.

Stappenplan

Het gehele voorstel kan ontwikkeld worden via een stappenplan waarbij het ziekenhuis continu blijft functioneren. Het uiteindelijke resultaat wordt dan een modern ziekenhuis-complex waarin de historische architectuur zijn eigen waarde terug krijgt en groen als helende factor belangrijker is.