Stadscentrum – Sittard

Sittard

Historische binnenstad

Sittard heeft een historisch zeer waardevolle binnenstad. In de afgelopen dertig jaar is de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit gegaan en is de beleefbaarheid van het historisch kenmerkende stratenpatroon onder druk komen te staan. Om het centrum aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en toeristen is investeren in de openbare ruimte noodzakelijk.

Herkenbaar centrum

Als uitwerking van de stedenbouwkundige visie ‘Zitterd Revisited’ stelde OKRA als hoofddoel het creëren van een leesbaar stratenpatroon en het vormgeven van uitnodigende verblijfsplekken. Het masterplan maakt onderscheid tussen de binnenstad binnen de omwalling en de binnenstad ten noordwesten hiervan. Beide delen worden verbonden middels tweetal lange assen. Deze winkel-as en cultuur-as vormen de route tussen het station en de Markt van Sittard.

Vitaal centrum

In het masterplan worden de ruimtetypen opnieuw gedefinieerd en wordt er weer duidelijk onderscheid gemaakt tussen radialen, winkelstraten, woonstraten, stegen, tuinen, en pleinen. Al deze ingrepen dragen bij aan de transformatie van een stad met versleten straten naar een vitale stad met veel aandacht voor het groene en blauwe netwerk.