Binnenstad Basel

Basel Zwitserland

Dominerend asfalt

Diverse Europese hoofdsteden hebben in de afgelopen decennia hun historische centrum gerevitaliseerd en beweegvriendelijk gemaakt. Basel heeft die herstelmaatregelen in haar historische binnenstad nooit doorgevoerd. De auto is er nog steeds dominant en het beeld van de openbare ruimte wordt gedomineerd door asfalt.

Shared Space 2.0

OKRA ontwikkelde een masterplan voor de binnenstad van Basel en introduceerde een nieuw mobiliteitsconcept met een focus op een vernieuwd evenwicht tussen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer: ‘Shared Space 2.0’. De sleutel tot succes is het centraal stellen van de voetganger en het weren van snelverkeer in de stad, zonder echter het gemotoriseerd verkeer uit te bannen of onmogelijk te maken.

Landschapsstad

De inrichting van de openbare ruimte is zo ontworpen dat het flexibiliteit biedt voor verschillende gebruikers op verschillende momenten. Het ontwerp maakt het onderliggende landschap van de heuvels, het beekdal en het rivierfront weer zichtbaar. Dit wordt versterkt door een programmeringsconcept waarbij drukke en rustige plekken in de stad gedefinieerd worden, passend bij de sfeer van het gebied. Het resultaat is een levendige en groene landschapsstad waar inwoners en bezoekers het karakter van de stad kunnen ervaren.