Binnenstad Basel

Basel Zwitserland

Dominerend asfalt

De meeste Europese hoofdsteden hebben de afgelopen decennia hun historische centra gerevitaliseerd en autoluw gemaakt. Basel heeft die herstelmaatregelen voor haar Altstadt nooit doorgevoerd. De auto is er nog dominant en het beeld van de openbare ruimte wordt door asfalt gedomineerd.

Shared space 2.0

Met de voorliggende vraag  het centrum aan te pakken is er een kans een mobiliteitsconcept te introduceren. OKRA ontwikkelde in het masterplan voor de stad een vernieuwd evenwicht tussen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer; shared space 2.0. De sleutel tot succes is het centraal stellen van de voetganger en het langzaam verkeer in de stad, zonder het gemotoriseerd verkeer uit te bannen of onmogelijk te maken. De inrichting van de openbare ruimte is zo ontworpen dat het flexibiliteit biedt voor verschillende gebruikers op verschillende momenten.

Landschapsstad

Het ontwerp voor de openbare ruimte maakt het onderliggende landschap van de heuvels, het beekdal en het rivierfront weer zichtbaar. Dit wordt versterkt door een programmeringsconcept waarbij drukke en rustige plekken in de stad gedefinieerd worden, passend bij de sfeer van het gebied. Het resultaat is een levendige en groene landschapsstad waar inwoners en bezoekers het karakter van de stad ervaren.