Belvedère Project Walcheren N 57

Zeeland

Traject N57

Het traject van de rijksweg N57 op Walcheren is een schakel in de route over de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden. Voor het Walcherse traject moet de verkeersveiligheid en doorstroming op de N57 en de leefbaarheid in het aangrenzende gebied verbeterd worden. Daarbij is het de opgave om de N57, cultuurhistorisch en landschappelijk te verankeren en het te positioneren in de totale route.

 

Scenic road

In OKRA’s plannen wordt de route gezien als een deltaboulevard, die een blik geeft van de eilanden en de ingedamde wateren door middel van imposante waterbouwkundige werken. De reconstructie gaat uit van de kracht van het landschap en de fraaiheid van de route met diverse markante punten en met fraaie vergezichten over weidse landschappen en wateren. OKRA benadert de N57 als ‘Scenic Road’, waarmee het mogelijk is om bewust te sturen in de beleving van de weg. Voor de beleving van de automobilist is het wezenlijk te ervaren op welk eiland deze zich voortbeweegt. De ‘Scenic Road’ is een instrument om de aaneenschakeling van beelden voor de weggebruiker te regisseren.

 

Beleving van de identiteit van Walcheren

Het traject van de N57 op het Walcherse deel verandert van een ontstane weg, gegroeid uit de oude verbindingen tussen de dorpen, naar een weg die het landschap als geheel beleefbaar maakt. De nieuwe N57 zorgt voor helderheid van de presentatie van de Walcherse identiteit van het landschap door juist op enige afstand van de weg ingrepen te doen die het cultuurhistorisch landschap versterken.