Badplaats van de 21e eeuw

Cadzand-Bad

Voorhoede
OKRA is gevraagd om in het kader van het project Voorhoede een toekomstvisie te geven waarin kustveiligheid samengaat met een kwaliteitsimpuls voor Cadzand-Bad. De kust is steeds in beweging, zeker in de dynamische delta van Zuid-West Nederland. Het proces van zeespiegelstijging en de hogere eisen die gesteld worden aan kustveiligheid vragen om versterking van de kust. OKRA heeft onderzocht hoe bebouwing in de kustzone zich verhoudt tot een volgende generatie kustverdediging.

Verankering badplaats aan zee
Om ruimte te geven aan de ontwikkeling van de badplaats en deze op een goede manier met aan zee te verankeren stelt OKRA voor om de openbare ruimte als kader te nemen. Aan de hand van een zonering zijn per kustvak spelregels opgesteld voor bebouwing. In de kernzone zijn gebieden gedefinieerd waar onder voorwaarden bebouwing in de kustzone mogelijk is en waar niet. De koppen van een paar lange lijnen worden de ankerpunten, waar bebouwing en activiteiten aan het kustfront zich presenteren. Voor de ankerpunten worden specifieke oplossingen geboden.

Badplaats van de 21e eeuw
De voorgestelde zonering van de kustzone is gekoppeld aan spelregels voor bebouwing en openbare ruimte die zorgen dat ook op een termijn van ongeveer 50 jaar de frontlinie aan zee voldoet aan toekomstige en verdergaande eisen voor kustverdediging. Het langetermijnperspectief biedt kaders voor een kwaliteitsimpuls. De badplaats verzilvert haar nieuwe elan met het verkrijgen van de badstatus en focus op wellness. Een aanzienlijke toename in verblijfstoerisme maakt dat er kritische massa ontstaat die het mogelijk maakt om de omslag te maken van seizoensproducten naar jaarrond exploitatie.