Baai van Shantou

Shantou China

OKRA heeft samen met GenslerAecom en de lokale Chinese overheid verschillende visies ontwikkeld voor de baai van Shantou tijdens een internationale ontwerpworkshop. Het estuarium van Shantou vormt een waardevol natuurlijk gebied tussen de bergen, de rivier en de zee. Het gebied omvat de baai van Shantou en bestrijkt een ontwerpgebied van ongeveer 117 vierkante kilometer, met inbegrip van de binnenbaai en de toegangsgebieden tot de baai.

Veerkrachtig stedelijk landschap
Het gebied staat onder druk door verstedelijking en klimaatverandering.
Meer dan de helft van het gebied bestaat uit water, een deel is bergachtig. Vier sleutelgebieden maken deel uit van de verdere exploratie: Niutianyang, het dokgebied, het gebied van de elektriciteitscentrale, het havenopslaggebied en het Mayu-eiland. Het doel van de ontwerpworkshop was een ontwerpvisie te ontwikkelen voor een veerkrachtig stedelijk landschap. Het stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch ontwerp omvat de implementatie van multifunctionele bescherming tegen overstromingen van de rivier en de zee, de uitbreiding van groen-blauwe structuren, transit-georiënteerde ontwikkeling en de generatie van innovatieve stedelijke typologieën.

Aantrekkelijke eco-stad
De transformatie van de baai van Shantou tot een aantrekkelijke bestemming, waarbij de landschappelijke kwaliteiten en culturele identiteit worden omarmd, zal het imago van de kuststad veranderen en de nieuwe economie versterken. Een geïntegreerd landschap – stedelijke ontwikkeling gekoppeld aan een coherente landinrichting – zal van Shantou een eco-havenstad met een natuurlijke baai maken. De sleutel daartoe is dat de bergen, de baai, de rivieren en de stad met elkaar verbonden zijn en dat het landschap op alle plaatsen aanwezig zal zijn.