Afrikaanderplein

Rotterdam

Een plein voor de buurt

In de Afrikaanderwijk, op Rotterdam-Zuid is het altijd druk op straat. De 127 nationaliteiten uit de buurt gebruiken de buitenruimte allemaal op een andere manier. Door die zware druk was het Afrikaanderpark eind negentiger jaren sterk versleten en voldeed het niet meer aan eisen die gebruik en veiligheid vandaag de dag aan een park stellen.

Uitvinding interactief planproces

Het Afrikaanderplein was een optelsom van fragmenten. Allerlei gebruikersgroepen hadden hun eigen eilandje en zaten met de ruggen naar elkaar toe, verschanst achter grote hekken om andere gebruikers buiten te houden. In het midden van het plein bleven een paar veldjes over waar vandalisme en vervuiling hoogtij vierden. Vanuit deze context heeft OKRA de dialoog opgezocht met de bewoners en is -voor het eerst in Nederland- een open en interactief planproces gevoerd.

Van gefragmenteerde ruimte naar ruimte voor gebruik

Het nieuwe ontwerp is een inverse geworden van de oude opzet. Samen met gebruikers en omwonenden van het park, de deelgemeente Feijenoord, buurtopbouwwerk en andere gemeentelijke organisaties zijn de contouren van het nieuwe ontwerp getekend. Het ontwerp is de uitkomst van een complex planproces dat in opzet en detaillering niet leest als een optelsom van ieders agenda, maar juist toont als een eenheid.