Afrikaanderplein

Rotterdam

Een plein voor de buurt

In de Afrikaanderwijk, op Rotterdam-Zuid, is het altijd druk op straat. De 127 nationaliteiten in de buurt gebruiken de buitenruimte allemaal op een eigen manier. Door die zware druk was het Afrikaanderplein eind negentiger jaren sterk versleten en voldeed niet meer aan de eisen die gebruik en veiligheid vandaag de dag aan een plein stellen.

Uitvinding interactief planproces

Het Afrikaanderpark was een optelsom van fragmenten. Allerlei gebruikersgroepen hadden hun eigen eilandje en zaten met de ruggen naar elkaar toe, verschanst achter grote hekken om andere gebruikers buiten te houden. In het midden van het plein bleven enkele veldjes over waar vandalisme en vervuiling hoogtij vierden. Vanuit deze context heeft OKRA de dialoog opgezocht met de bewoners en is – voor het eerst in Nederland – een open en interactief planproces gevoerd voor de herinrichting van het Afrikaanderplein.

Van gefragmenteerde ruimte naar ruimte voor gebruik

Het nieuwe ontwerp voor het plein is een inverse geworden van de oude opzet. Samen met gebruikers en omwonenden, de deelgemeente Feijenoord, buurtopbouwwerk en andere gemeentelijke organisaties zijn de contouren van het nieuwe ontwerp getekend. Het ontwerp is de uitkomst van een complex planproces dat in opzet en detaillering niet leest als een optelsom van ieders agenda, maar juist toont als een eenheid.