Ningo Prampram

Accra Ghana

VN lab Ghana

In 2015 heeft OKRA deelgenomen aan het VN Lab voor Accra, Ghana voor de geplande stadsuitbreiding van Ningo Prampram. Het Ghana-Lab heeft een geïntegreerd voorstel gemaakt. Het team van MLA +, More Architecture, Fabric, MIXST Urbanisme en OKRA, onderdeel van het Globale Netwerk van Urban Planning en Design Labs is een gezamenlijk initiatief van UN-Habitat en Creative Industries Fund NL.

 

Gezonde verstedelijking

De stedelijke uitbreiding behandelt de problemen van explosieve ongeplande stedelijke uitbreidingen in de Accra-regio, de noodzaak om overstromingen bij piekregenval op te vangen en de noodzaak om huisvesting voor iedereen in Accra te bieden. Om het plan uit te voeren, is Ningo-Prampram, met de steun van UN-Habitat, een nieuw type stadsplanning. Het team heeft een kader voorgesteld voor de groei van een natuurlijk ontwikkelende stad. Een blauwgroen kader, bestaande uit voedselproductie en een waterretentiezone gekoppeld aan wadi’s en kleine rivieren, is een belangrijk onderdeel van de plannen. Binnen deze zones zijn verschillende soorten urban farming gelegen, elk gekoppeld aan de lokale context.

 

Implementatie van het plan

De goedkeuring van het concept is een belangrijke stap naar aanleiding van een uitgebreid proces van belanghebbenden op lokaal, regionaal en nationaal niveau en de resolutie van de General Assembly van Ningo-Prampram om het concept en de visie op te nemen als een belangrijke ontwikkelingsagenda voor het district. Daarnaast gaf de General Assembly de goedkeuring om een ​​uitvoerend comité in te stellen.