Vredesplein

Eindhoven

Kwaliteitsverbetering Oud Woensel

Stadsdeel Oud Woensel en Woningstichting ‘thuis werken samen aan een kwaliteitsverbetering van het Vredesplein in Eindhoven. De werkzaamheden bestaan uit sloop en nieuwbouw van de woningen en een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Kaders voor deze ontwikkeling zijn het Masterplan Oude Woensel en de stedenbouwkundige visie van DAT architecten. OKRA landschapsarchitecten ontwierp het Masterplan voor de openbare ruimte welke later is uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

 

Wonen in het park

Het nieuwe stedenbouwkundig plan bevat een transformatie van een stenige woonwijk tot een wijk waarbij ‘wonen aan het park’ centraal staat. Het ontwerp kent een hoge dichtheid van 450 woningen waarin het parkeren op een slimme manier is opgelost. Het resultaat is dat veel van de grondgebonden woningen direct aan de openbare ruimte grenzen waar géén auto’s komen. Een optimale synergie tussen architectuurbeeld en openbare ruimte.

 

Oude en nieuwe bewoners bepalen invulling

Aan het inrichtingsplan ligt een uitgebreid participatieproces ten grondslag. Huidige en toekomstige bewoners bepalen samen met OKRA de invulling van het openbare gebied. De openbare ruimte wordt van gevel tot gevel groen ingevuld. Looppaden doorsnijden het groen en vormen de logische routes door het park en maken de aansluiting op de omgeving. Een uitgekiend beplantingsplan maakt dat elke ‘vinger’ van het park een eigen uitstraling krijgt.